Wij ondersteunen volwassenen met forensische/psychiatrische, psychosociale en psychogeriatrische problemen in de thuissituatie. Mensen met verslavingsproblematiek, met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, mensen in de laatste levensfase en gezinnen met meervoudige problematiek met huisvesting, financiën, sociaal functioneren, psychisch functioneren, zingeving, lichamelijk functioneren, praktisch functioneren en dagbesteding.

het Bruto Nationaal Geluk is een term dat gebruikt en nagestreefd wordt in Buthan. Het is een systeem van denken waarbij de welvaart in een samenleving niet slechts beschreven wordt in economische termen (bruto nationaal product) maar ook in termen van geluk en geesteliujke en sociale ontwikkeling. In Buthan en elders wordt dit systeem als meetinstrument ingezet. Wij hebben gemeend deze term binnen de methodiek in te zetten en te vertalen naar het BHruto Persoonlijk Geluk.

De methodiek leert ons goed te luisteren naar de zorgvrager en het tempo aan te passen. Dit heeft zijn weerslag bij de zorgvrager. Zodra zorgvragers voelen en ervaren dat zij dromen kunnen hebben, dat zij de kwaliteiten hebben, dat zij zelf problemen kunnen oplossen groeit het gevoel van Oké zijn. En, het besef 'hoe zwaar het verleden ook is geweest, morgen is er weer een nieuwe dag en begin ik opnieuw met dromen'. Het streven naar een doel, het koesteren van een droom hebben we allemaal nodig om zin te geven aan ons bestaan. Immers zingeving is de basis waar vanuit we denken en handelen, de reden om te veranderen, de reden om iets vast te houden. Een leidraad in ons leven.

Het Bruto Persoonlij Geluk is een korte termijn benadering en werkt succesgericht op de lange termijn. De methodiek is niet gebasseerd op pathologie en niet gecentreerd rond een deskundige. Het is een aanmoedigingsbenadering die door iedereen geleerd kan worden maar vooral uiteindelijk opgepkat kan worden door de zorgvragers zelf en hun omgeving.

Mocht u meer informatie willen over de methodiek of een training willen volgen neem dan contact op met Erna Manden, 06 12 44 36 94

Training Bruto Persoonlijk Geluk