Wij ondersteunen volwassenen met forensische/psychiatrische, psychosociale en psychogeriatrische problemen in de thuissituatie. Mensen met verslavingsproblematiek, met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, mensen in de laatste levensfase en gezinnen met meervoudige problematiek met huisvesting, financiën, sociaal functioneren, psychisch functioneren, zingeving, lichamelijk functioneren, praktisch functioneren en dagbesteding.

ieder-mens-heeft-een-verhaal

Missie

De primaire functie van Stichting GoedGeregeld is mensen met een zorgvraag te ondersteunen in het verwerven en behoud van hun zelfstandigheid en hun deelname aan de samenleving te stimuleren. Daarmee hebben en houden ze de regie over hun eigen leven.

Stichting GoedGeregeld is opgericht vanuit de behoefte als zorgverlener autonoom en bewust van de eigen normen en waarden te werken. De behoefte om persoonlijker te werken staat bij ons centraal. Inspelend op de huidige trend dat iedere burger meetelt en mee doet. Om dit te realiseren zoekt Stichting GoedGeregeld de verbinding met de samenleving. Op die manier kunnen we dichtbij of naast de zorgvrager staan en blijven staan.

Stichting GoedGeregeld biedt haar zorgvragers ambulante ondersteuning op basis van gelijkwaardigheid. Haar primaire functie is mensen met een zorgvraag te ondersteunen in het behoud en verwerven van zelfstandigheid en hun deelname aan de samenleving. Stichting GoedGeregeld geeft de ondersteuning in de woon- en leefomgeving van de zorgvrager en richt zich op alle acht levensgebieden.

De zorgvrager wordt gestimuleerd te participeren in zijn woon- en leefomgeving.

Visie

Gelijkwaardigheid

Stichting GoedGeregeld is te gast in het leven en de leef-woonomgeving van de zorgvrager. Wij voegen in. Dit betekent dat we goed luisteren naar de zorgvraag/behoefte van de zorgvrager. Dit kan betekenen dat we, zoals eerder opgemerkt, uit de thuissituatie gaan en bijvoorbeeld een wandeling gaan maken of afspreken op een bankje in het park. Soms moet je afstand nemen om het geheel te kunnen zien, een berg is immers van dichtbij veel omvangrijker dan van een afstand. Maar ook als de zorgvrager het even laat afweten, blijven we contact zoeken.

We leggen de nadruk op de mogelijkheden en niet op de beperkingen. De meeste zorgvragers weten heel goed wat de problemen zijn. Ze kunnen alleen vaak niets vertellen over hun kwaliteiten. Daarom werken we gericht op het Bruto Persoonlijk Geluk (BPG) en leggen we de nadruk op acceptatie van de persoon als geheel.

We laten de zorgvrager zelf de regie voeren en waar dat niet kan of lukt stellen we ons directief of overnemend op. Dat wil zeggen dat we mee naar afspraken gaan of samen de afspraak maken. We zorgen voor vervoer of nemen de zorgvrager mee in de auto. We brengen de administratie op orde of vragen overname van financieel beheer en administratie aan. Ook leun en steun contacten maken onderdeel uit van ambulante begeleiding.

We stellen de fysiologische behoeften (bed, bad, brood) veilig. Daarnaast zetten we de veiligheidsbehoeften op (veiligheid, betrouwbaarheid en bescherming). Ook bevorderen we de sociale behoefte (acceptatie, vriendschap, begrip, aandacht, opzetten van een netwerk) en dat er deel genomen kan en gaat worden aan de samenleving. Vanzelfsprekend worden mantelzorgers en vrijwilligers hierin betrokken.