Wij ondersteunen volwassenen met forensische/psychiatrische, psychosociale en psychogeriatrische problemen in de thuissituatie. Mensen met verslavingsproblematiek, met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, mensen in de laatste levensfase en gezinnen met meervoudige problematiek met huisvesting, financiën, sociaal functioneren, psychisch functioneren, zingeving, lichamelijk functioneren, praktisch functioneren en dagbesteding.

achter-iedere-deur

Zorgvragers moeten steeds meer en vaker een beroep doen op hun sociale omgeving omdat niet alle zorg als vanzelfsprekend uit de AWBZ betaald kan worden. Voor sommige zorgvragers is het aanspreken van een sociaal netwerk lastig, enerzijds omdat er geen goed netwerk is anderzijds omdat men de 'vuile was' liever niet buiten hangt.

Stichting GoedGeregeld werkt nauw samen met verschillende organisaties die professionele en vrijwillige hulp bieden. Deze samenwerking werkt door naar de zorgvragers omdat wij hierin een coördinerende rol op ons nemen. Waarop het samenspel van professionele en vrijwillige hulp bij de zorgvrager ingezet kan worden.