Wij ondersteunen volwassenen met forensische/psychiatrische, psychosociale en psychogeriatrische problemen in de thuissituatie. Mensen met verslavingsproblematiek, met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, mensen in de laatste levensfase en gezinnen met meervoudige problematiek met huisvesting, financiën, sociaal functioneren, psychisch functioneren, zingeving, lichamelijk functioneren, praktisch functioneren en dagbesteding.

ik-bak-er-weer-wat-van

Huisvesting

Uw huidige woonsituatie.

Financiƫn

Uw financiƫle situatie zoals inkomsten, bestedingspatroon, schulden, administratie en postverwerking.

Sociaal functioneren

De relatie tussen u en uw omgeving, waaronder uw gezin, familie, buren en hulpverleners.

Psychisch functioneren

Uw welbevinden inclusief eventueel psychiatrische ziektebeeld of verslavingsgedrag.

Zingeving

Datgene wat u motiveert om te leven bijvoorbeeld een levens- of geloofsovertuiging.

Lichamelijk functioneren

Uw fysieke gesteldheid en zelfzorg zoals voeding en algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) maar ook controle afspraken met huisarts en tandarts.

Praktisch functioneren

Uw huishoudelijke en technische vaardigheden en taalvaardigheden.

Dagbesteding

Daginvulling zoals werk, hobby's, studie en activiteiten.

In dat geval kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen.