Wij ondersteunen volwassenen met forensische/psychiatrische, psychosociale en psychogeriatrische problemen in de thuissituatie. Mensen met verslavingsproblematiek, met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, mensen in de laatste levensfase en gezinnen met meervoudige problematiek met huisvesting, financiën, sociaal functioneren, psychisch functioneren, zingeving, lichamelijk functioneren, praktisch functioneren en dagbesteding.

ik-bak-er-weer-wat-van

Tevredenheidsonderzoek zorgvragers en zorgverleners
Het onderzoek naar tevredenheid onder medewerkers is uitgevoerd door de Hanzehogeschool Groningen, Management en Recht. We zijn trots op de uitkomst. Waaruit gebleken is dat medewerkers graag bij ons werken, zich gehoord, gezien en gesteund voelen.

De kritische noot dat leidinggevenden niet altijd goed bereikbaar zijn hebben we meegenomen en ingezet in een verbeterplan. Hierin gemaakte afspraken komen halfjaarlijks terug in de teamvergaderingen

ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV heeft aan de hand van de vragenlijsten van de CQindex een zorgvragers tevredenheidsonderzoek gehouden. Ook op deze uitkomst zijn wij bijzonder trots. Zorgvragers waarderen de hulp van Stichting GoedGeregeld enorm. Ook hier hebben we kritische noten om kunnen zetten in een verbeterplan. De hierin gemaakte afspraken komen onder meer terug in de Raad van Zorgvragers.

Het tevredenheidsonderzoek voor zowel zorgvragers als medewerkers wordt telkens weer getoetst en is op deze manier een doorlopend verbeterproces. In de zomer van 2015 worden zowel een zorgvragers als medewerkers tevredenheidsonderzoek uitgevoerd door Arcon met De Menselijke Maat als instrument.